Politiek en samenleving
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Veel woorden uit de politiek komen uit het Grieks.

Kijk naar de onderstaande voorbeelden.

In het oude Griekenland hadden ze niet een centrale regering zoals wij die kennen.

Griekenland was verdeeld in stadsstaten. Zo'n stadsstaat werd polis genoemd.

 

Lees meer onder de polis ...

Het woord democratie komt uit het Grieks:

Het komt van de woorden 'demos' (volk) en 'kratos' (macht).

Het betekent (vrij vertaald) ' door het volk geregeerd', oftewel de macht ligt bij het volk.

Het woord politiek komt van het oud-Griekse woord politeia. Dit betekent 'het leven van een burger in een samenleving'.

 

Bron

http://nl.wikipedia.org/wiki/Politiek

(Advertentie voor leraar of ouder)

De macht ligt bij 1 (monos) persoon. Vaak bij een vorst of een koning.

 

 

Aristoi betekent 'de besten'.

Hierbij werden de rijke mensen bedoeld.

 

Leuk om te weten

Walt Disney heeft een film gemaakt met als titel 'De Aristocats'. Je begrijpt nu vast waar de naam vandaan komt.

Bekijk de trailer van deze tekenfilm.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)


Hoe dacht Plato (Griekse wijsgeer)? Deze clip is bedoeld voor volwassen maar is erg duidelijk.